Pénzügyi képzés ajánló

Válaszoljon kérdéseinkre, hogy a képzettségéhez és céljaihoz illő tanfolyamot ajánlhassuk!

    Jelentkezésemmel tudomásul veszem a Bankárképző adatkezelési tájékoztatóját és hozzájárulok adataim ennek megfelelő kezelésének.
Quiz indítása Quiz újrakezdése

1. Melyik témakörben szeretne mélyebb ismereteket szerezni?


2. Milyen munkakörben kíván a jövőben dolgozni?


3. Milyen végzettséggel rendelkezik?


4. Milyen munkahelyen helyezkedne el szívesen a jövőben?


Európai Pénzügyi Szaktanácsadó – EPT

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján, Önnek az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó (EPT) képzést ajánljuk. Képzésünk a segítségével befektetési tanácsadóvá válhat, amely során a kiemelt lakossági ügyfelek kiszolgálásával és részükre nyújtott pénzügyi-befektetési tanácsadással foglalkozhat. Egyaránt ajánljuk a pénzügyi szektorban lévő pályakezdőknek és a szakmában már aktívan résztvevő szakembereknek, akik szeretnék elmélyíteni szakmai tudásukat, valamint naprakészek lenni a legfrissebb szabályozásokkal kapcsolatban.

Olvasson részletesebben az EPT képzésünkről és jelentkezzen még ma szeptember 5-én induló tanfolyamainkra!

Befektetés-elemzői Program (CEFA (EFFAS))

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján, Önnek a Befeketetés-elemzői Program (CEFA) képzést ajánljuk. A tanfolyam a jogi, a számviteli, és a monetáris politikai ismeretek mellett magas szintű kötvény- és részvényértékelési, vállalati és portfóliókezelési ismeretek megszerzésének a lehetőségét is biztosítja, továbbá a származtatott ügyletek értékelésének és alkalmazásának megismertetésével is foglalkozik. A program három félév alatt teljesíthető, nemzetközileg akkreditált. Elsősorban befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, életbiztosítók vagyonkezelésével foglalkozó vezető szakembereinek; befektetési szolgáltatók elemzőinek; banki treasury munkatársaknak; nagy és összetett értékpapír-portfóliók vagyonkezelőinek; vállalatok pénzügyi vezetőinek ajánljuk.

Olvasson részletesebben CEFA képzésünkről és jelentkezzen még ma szeptember 13-án induló tanfolyamainkra!

Posztgraduális Bankmenedzsment Program (BADI)

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján, Önnek a Posztgraduális Bankmenedzsment Program (BADI) képzést ajánljuk. Magyarország egyetlen felsőfokú bankszakmai képzése lehetőséget nyújt, hogy korszerű, átfogó és aktuális bankaszakmai ismereteket sajátítson el kis létszámú, interaktív és gyakorlatorientált csoportok keretén belül. A tanfolyam négy félév teljesíthető, és elsősorban azok számára ajánljuk, akik bankban vagy pénzügyi területen dolgoznak. Továbbá ajánljuk olyan nem gazdasági végzettségű szakembereknek, akik munkája szorosan kapcsolódik a bankszakmához, például jogász, informatikus és mérnök.

Olvasson részletesebben BADI képzésünkről és jelentkezzen még ma szeptember 13-án induló tanfolyamainkra!

Szakképesített Bankreferens (FEBI)

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján, Önnek a Szakképesített Bankreferens (FEBI) képzést ajánljuk. A tanfolyam teljesítése után lehetősége lesz jelzáloghitel nyújtással, közvetítéssel vagy hiteltanácsadással foglalkozni, ezért elsősorban azon személyeknek ajánljuk, akik ezen a területen szeretnének dolgozni. Gyakorlatban alkalmazható, naprakész, magas szintű szakmai tudást biztosítunk. Munkakört tekintve, hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál érdemi ügyintézői és középvezetői feladatokat láthat el.

Olvasson részletesebben BADI képzésünkről és jelentkezzen még ma szeptember 29-én induló tanfolyamainkra!

Befektetés-elemzői Program (CEFA (EFFAS)) és Vagyon, Alap, Portfólió (VAP - Online)

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján, Önnek a Befeketetés-elemzői Program (CEFA) és a Vagyon, Alap, Portfólió (VAP Online) képzéseinket ajánljuk.

CEFA elsősorban azok részére ajánlott, akiknek jogi, számviteli, és monetáris politikai ismeretek mellett magas szintű kötvény- és részvényértékelési, vállalati és portfóliókezelési ismeretek megszerzése a cél, továbbá a származtatott ügyletek értékelésének és alkalmazásának megismerése is foglalkoztatja. A program három félév alatt teljesíthető, nemzetközileg akkreditált. A VAP program keretein belül pedig részletes és naprakész információkkal gazdagodhat a hazai és külföldi intézményi környezetről, a befektetéskezelési piac működési sajátosságairól, a magyar szabályozói környezetről és a hozzá kapcsolódó etikai normákról, továbbá a jelentkező megismerkedhet a piac mozgásait meghatározó gazdasági összefüggésekkel is.

Olvasson részletesebben CEFA és VAP Online képzéseinkről és jelentkezzen még ma a szeptemberben induló tanfolyamainkra.

Képesítést nyújtó képzések

Kérdőívünkre megadott válaszai alapján Önnek a képesítést nyújtó képzéseinket ajánljuk.

 • Képesített Big Data Szakértő Képzés

  A három napos Big Data Szakértő tanfolyam keretein belül működési megoldásokon és esettanulmányokon keresztül mutatjuk be, hogy milyen banki megoldásokat vezettek be egyes intézmények, és milyen üzleti eredményt tudtak generálni. Az üzleti területre fókuszálva bemutatjuk a Big Data elemzésre szolgáló eszköztárat is és annak tipikus céljait az üzleti felhasználók szemszögéből.

  Olvasson részletesebben Képesített Big Data Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Bankbiztonsági és Adatvédelmi Szakértő Képzés

  A három napos Bankbiztonsági és Adatvédelmi Szakértő képzés keretein belül megismerheti az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát. Elsajátíthatja a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket, illetve megismerheti a fizikai, az adatvédelemi, az informatikai biztonság és a humánbiztonság területét érintő kihívásokat.

  Olvasson részletesebben Képesített Bankbiztonsági és Adatvédelmi Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Bázel 3, ICAAP, SREP Szakértő Képzés

  A három napos Bázel 3, ICAAP, SREP Szakértő képzés keretein belül stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást nyújtunk. Egységes szerkezetben mutatjuk be az aktuális bázeli szabályozási követelményrendszer valamennyi területét, valamint hallgatóink megismerkedhetnek a hatályos jogszabályokkal, szabályozói elvárásokkal. Elsajátíthatják a kockázatok kezelésének, számszerűsítésének és a tőkekövetelmény számításának gyakorlati módszereit.

  Olvasson részletesebben Képesített Bázel 3, ICAAP, SREP Szakértő képzésünkről.

 • Banki IT Projekt Menedzser Képzés

  A négy napos Banki IT Projekt Menedzser tanfolyamunk során a hallgatók alapvető projekt-irányítási ismeretekere tehetnek szert. Képesek lesznek egy projekt, működőképes megtervezésére, valamint minőségi-, határidő- és költségterv szerinti lebonyolításának menedzselésére. A képzés végigköveti egy projekt életciklusát, irányításának eszközeit és szervezeti keretét. Illetve megismerkedhetnek egy projekt bevezetéséhez szükséges változáskezelési és kommunikációs feladatok elsajátításával.

  Olvasson részletesebben Képesített Banki IT Projekt Menedzser képzésünkről.

 • Numerikus Pénzügy Program CNF

  A négyszer fél napos Numerikus Pénzügy Program kurzusunk begyakoroltatja a kötvényekből, részvényekből és pénzügyi származtatott termékekből álló portfóliók értéknek és piaci kockázatának kiszámolását. Ezt a kurzust azoknak ajánljuk, akiknek valamilyen okból kifolyólag nem elegendőek az erre a célra létrehozott kész szoftverek. A kurzus célirányos pénzügy kurzus, ezáltal a vizsgálandó folyamatok (árfolyam, portfólió éréknek alakulása, kockázat szintjének változása) állnak a figyelem középpontjában.

  Olvasson részletesebben Képesített Numerikus Pénzügy Porgram CNF képzésünkről.

 • Képesített Banki Digitalizációs Szakértő Képzés

  Banki Digitalizációs Szakértő képzésünk célja, hogy a klasszikus kereskedelmi bankok a jövőbeni sikeres működés érdekében megismerhessék a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket és kihívásokat.

  Olvasson részletesebben Képesített Banki Digitalizációs Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Treasury Szakértő Képzés

  A négy napos Treasury Szakértő képzésünk során a hallgatók versenyképes, naprakész ismereteket sajátíthatnak el treasury és pénzügyi kockázatkezelési területeken. A tanfolyam után a hallgatók képesek lesznek átlátni a treasury működését, megismerni a tipikus treasury termékeket, felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury ügyletek pénzügyi kockázatait, illetve mérlegelni a tudják majd a deviza-és kamatkockázati, árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, hatásmechanizmusát.

  Olvasson részletesebben Képesített Treasury Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Compliance Szakértő Képzés

  A három napos Compliance Szakértő képzés keretein belül hallgatóink megismerhetik a compliance új kihívásait, trendjeit, gyakorlati alkalmazási követelményeit, valamint áttekinthetik a naprakész compliance módszereket és eszközöket.

  Olvasson részletesebben Képesített Compliance Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Követeléskezelő/Workout Szakértő Képzés

  A három napos Követeléskezelő/Workout Szakértő képzésünk során hallgatóink megtanulják: hogyan, miből vehetik észre, ha problémássá válik egy kihelyezés; mik a korai figyelmeztető jelek; mi a restruktúrálás esélye; mikor kell jogi eszközökhöz folyamodni, és hogyan tehető eredményesebbé, hatékonyabbá a szervezet, illetve a tevékenység.

  Olvasson részletesebben Képesített Követeléskezelő/Workout Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Hitelkockázat Kezelő Képzés

  A négy napos Hitelkockázat Kezelő képzésünk keretein belül átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén. Hallgatóink többek között megismerkedhetnek a speciális területek és speciális ügyfélcsoportok finanszírozási kockázataival, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzésével.

  Olvasson részletesebben Képesített Hitelkockázat Kezelő képzésünkről.

 • Képesített Banki IFRS 9 Szakértő Képzés

  Három napos Banki IFRS Szakértő képzésünk segítségével átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről. Kiemelt figyelmet szentelünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az értékvesztés képzésre vonatkozó potenciális hatásainak bemutatására.

  Olvasson részletesebben Képesített Banki IFRS 9 Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Elleni Szakértő Képzés

  A három napos Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Elleni Szakértő kurzusunk során a résztvevők megismerkednek a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelmet érintő hazai és nemzetközi szabályokkal, eljárásokkal, az abban közreműködő szervezetekkel; az új törvényi szabályozásokkal kapcsolatos végrehajtási rendeletekkel és a szankciós intézkedésekkel.

  Olvasson részletesebben Képesített Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Elleni Szakértő képzésünkről.

 • Képesített Gazdasági Blockchain Szakértő Képzés

  Három napos Gazdasági Blockchain képzésünk célja, hogy mint szakértő, hallgatóink tisztában legyenek a technológia alkalmazási területeivel, annak megvalósíthatóságával, előnyeivel, kihívásaival és kockázataival egyaránt. A résztvevőknek lehetősége van megérteni a technológiában rejlő lehetőségeket és felismerni, hogy azt saját szakmai szférájukban hogyan lehet alkalmazni. Továbbá lehetőségük van megismerni a kriptovaluták sajátosságait és a Smartcontract (okosszerződés) felhasználási területeit.

  Olvasson részletesebben Képesített Gazdasági Blockchain Szakértő képzésünkről.

A Bankárképző Központról

A Bankárképző Magyarország vezető banki-tanácsadó, illetve oktatási tevékenységet folytató vállalata. A Bankárképző ügyfelei magyar bankoktól és pénzügyi intézményektől, vállalatoktól és biztosítótársaságoktól, valamint különféle kormányzati hatóságoktól érkeznek. Bankszakmai/befektetési és pénzügyi területen számos banknál, pénzügyi intézménynél működik közre a Bankárképző a munkatársak képzésében, oktatási kézikönyvek és e-learning oktatási anyagok, vizsgarendszer kidolgozásában, a munkatársak vizsgáztatásában, értékelésében.

Tevékenységünk

A Bankárképző több mint 30 éves fennállása alatt hazai képzéseinket, illetve nemzetközi diplomaprogramjainkat már közel 100 000 hallgató teljesítette sikeresen. A programjaink gyakorlatiasságát, mindenkori szakmai aktualitását biztosítja, hogy oktatóink, trénereink banki, befektetési, pénzügyi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek, elismert szakértőnek számítanak a piacon. Így a Bankárképző a képzésein ötvözni tudja az elméleti és gyakorlati ismereteket, ami a tanfolyamok sikerességének záloga.

CIIA logó
BCE logó
BGE logó
Bankszövetség

E-learning képzések

Vadonatúj és folyamatosan bővülő e-learning képzési palettával várja a Bankárképző. Az on-line képzések elkészítése során oktatási tapasztalatunkat és elismert, nagy hagyományú tantermi képzéseink ismereteit kombináltuk a legújabb nemzetközi e-tananyag készítési módszertanokkal. A széles spektrumú e-learning választék rövid, néhány órás tananyagoktól a képesített képzésekig terjed – mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb képzést! Nem kell a csoportra várnia, a képzést azonnal elkezdheti.

Diploma programok

Az intézmény diplomaprogramjai közzé tartozik az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó, a Posztgraduális Bankmenedzsment Program és a Befektetés-elemzői program. A képzést neves bel- és külföldi intézményekkel közösen szervezi meg (Európai Befektetés-elemzők Szövetsége, Budapest Corvinus Egyetem, Budapest Gazdasági Egyetem), hogy a jelentkező hallgatók a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek, amely a piacon elérhető.

Az intézmény által biztosított pénzügyi képzések sokszínűségét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy munka mellett végezhető Bankreferens tanfolyamot is indít, amely során a hallgatók kézzelfogható és azonnal hasznosítható tudásra tehetnek szert. A képzés a Bankszövetség szakmai támogatásával valósult meg.

Változatos bankszakmai- és pénzügyi képzések

Azon érdeklődőknek, akiket kifejezetten csak a bankszakmai ismeretek foglalkoztatnak és célzottan szeretnék magukat fejleszteni valamilyen szakmódszertani területen, számos program között van lehetőségük válogatni. Kockázatkezeléssel foglalkozó rövid kurzusokat és képesítést nyújtó képzéseket (Képesített Hitelkockázatkezelés Mesterfokon) is talál nálunk. Ha a Bankbiztonság vagy a Treasury területén szeretne továbbfejlődni, akkor is több on-line és kontaktórás oktatási lehetőségből választhat.

Befektetési ismeretekre összpontosító tanfolyamok

A pénzügyi képzések repertoárját tovább bővítik a befektetési ismeretekre összpontosító tanfolyamok. Ilyenek például a Vagyon, Alap, Portfólió és a Minősített Befektetési Tanácsadó képzések.
Céljuk, hogy az értékesítési és a befektetési területeken dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati ki- és továbbképzése magas színvonalon, aktuális és hasznos tudásanyagon alapulva valósuljon meg. Az intézmény kínálatába tartozik Műtárgypiaccal foglalkozó kurzus is, amely elsősorban azoknak szól, akik befektetési lehetőségeiket az egyre erősödő és népszerűvé való műtárgypiacon szeretnék kiaknázni.

Fókuszban a kockázatkezelés

A kockázatkezelés iránt mélyebben érdeklődőknek pedig lehetősége van részt venni a Bázel, ICAAP és SREP szakértő és a Képesített hitelkockázat kezelő tanfolyamokon. Lehetőséget biztosítunk egynapos PD és LGD Paraméterek Becslési gyakorlata kurzus elvégzésre is, amely folyamán a résztvevők minden szükséges információt megkapnak a nemteljesítés valószínűségét becslő modellek és a nemteljesítéskori veszteségráta számítási módszertanainak megismeréséhez.

ISO badge - pénzügyi képzés

Minőségi szakemberképzés a piac igényeihez igazítva

A Bankárképző legfontosabb céljai közzé tartozik, hogy az indított pénzügyi képzései és a szaktanácsadás színvonala megfeleljen mind a jogszabályi követelményeknek, mind a megrendelők és a hallgatók igényeink és elvárásainak. Olvassa el hallgatóink véleményét!

Miért érdemes kitölteni a tesztet?

 • Csak négy kérdésből áll, gyorsan kitölthető
 • Előzetes képzettségének megfelelő ajánlást kap
 • Egyéni céljainak megfelelő kurzusokat kínálunk
 • Töltse ki kvízünket, melynek segítségével megtudhatja, hogy mely kurzusainkat ajánljuk Önnek!

  Felmerülő kérdés esetén keressen bennünket bizalommal!

  Elérhetőségeinket megtalálja a Bankárképző Központ Kapcsolat menüpontjában.